Blog

AUDYTY ENERGETYCZNE - CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

Czym są audyty energetyczne i dlaczego opłaca się je przeprowadzać.
Zużycie energii jest podstawową częścią procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa i bardzo często kształtuje znaczną część jego kosztów wytwarzania. Zaoszczędzenie energii zwiększa zysk zakładu, nic zatem dziwnego, że firmy przemysłowe szukają sposobów na jej ograniczenie. Jak zatem tego dokonać i od czego zacząć?


AUDYTY ENERGETYCZNE
Czym są i jaki jest cel ich przeprowadzania.

Z pomocą mogą tu przyjść audyty energetyczne, które są podstawowymi narzędziami będącymi kluczem w zakresie podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem energią.
Ich głównym zadaniem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o istniejącym zużyciu energii wszystkich napędów pracujących na obiekcie (silników, przekładni, motoreduktorów) oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Dodatkowo, umożliwiają one zakładom przemysłowym m.in. poznanie miejsc i wielkości strat energii, możliwego potencjału oszczędności oraz najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych wraz z ich oceną ekonomiczną oraz określeniem, ich opłacalności. Pozwalają także, ograniczyć koszty energii poprzez obniżenie jej zużycia bez zmiany produkcji.


AUDYTY KROK PO KROKU
Dlaczego opłaca się je przeprowadzać?

Szacuje się, że w Unii Europejskiej 65% energii elektrycznej zużywanej przez przemysł, wykorzystywane jest przez napędy elektryczne. Dlatego, w pierwszej kolejności warto skupić się właśnie na nich. Audyty energetyczne pozwalają na identyfikację napędów m.in. pod względem miejsca instalacji, parametrów technicznych, aplikacji czy warunków ich pracy. Pozwalają zebrać informacje o wymogach przeglądów okresowych (olej, łożyska, uszczelniacze). A także dokonać wstępnej ogólnej kontroli - zwracając uwagę na wycieki oleju, temperaturę węzłów łożyskowych i obudowy czy poziom hałasu. Sporządzona w ten sposób analiza, powinna dać odpowiedź na dwa zasadnicze pytania. Jak istotny dla utrzymania ciągłości pracy zakładu jest dany napęd oraz jaki jest harmonogram działań, który należy wdrożyć aby zapewnić ciągłość pracy zespołu napędowego uwzględniającego jego istotność dla funkcjonowania zakładu.

Kolejnym działaniem w ramach przeprowadzanych audytów, jest przegląd techniczny obejmujący swoim zakresem ogólny remanent aplikacji, kontrolę poprawności montażu, pomiar termowizyjny w czasie pracy, pomiar drgań, kontrolę osiowania, inspekcję kamerą stanu kół zębatych oraz łożysk. Raport z przeglądu technicznego powinien zawierać wyniki przeglądu oraz zalecenia eksploatacyjne, takie jak harmonogram wymian oleju, kolejnych kontroli, przewidywanych koniecznych remontów lub zakwalifikowania napędu do przeprowadzenia zaawansowanej ekspertyzy technicznej.


AUDYT I CO DALEJ?
Jak wykorzystać zebrane fakty.

Na podstawie danych zebranych w czasie audytu, jesteśmy w stanie określić miejsca największych strat energii oraz napędy generujące jej największe zużycie. Pozyskane informacje pozwolą wyliczyć możliwy do uzyskania potencjał oszczędności energetycznej zakładu oraz przedstawić możliwe do wykonania modernizacje wraz z ich oceną ekonomiczną oraz przewidywanym czasem ich zwrotu.

Jedną z najczęściej pojawiających się barier, uniemożliwiającą modernizację obecnych układów napędowych jest brak środków na przeprowadzenie inwestycji. Koszty modernizacji wydają się często być ponad możliwości ekonomiczne przedsiębiorstwa, co skutkuje zaniechaniem podjęcia działań i utratą szansy na poprawę efektywności energetycznej firmy. Istnieją jednak możliwości uzyskania wsparcia w ramach tzw. Białych Certyfikatów, czyli audytów efektywności energetycznej i w ten sposób zapewnienia dodatkowego finansowania inwestycji.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.