Blog

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Q&A

Pytania i odpowiedzi.
1. Jak osiągnąć maksymalną poprawę efektywności energetycznej?

Maksymalny efekt energetyczny można uzyskać dzięki analizie wszystkich procesów technologicznych pod kątem zużycia energii i zdefiniowaniu faktycznych potrzeb energetycznych spełniających jednocześnie wymagania technologiczne. Efektywne wykorzystanie energii polega na maksymalizowaniu wyników przy jak najmniejszym wkładzie w postaci energii (np. elektrycznej, czy cieplnej). Wszystkie typy wdrażanych modernizacji, których celem jest obniżenie zużycia energii, należy zakwalifikować do działań efektywnych energetycznie. Większość prowadzonych przedsięwzięć w swoim zakresie skupia się tylko na fragmencie procesu technologicznego podnosząc jego efektywność, lecz nie wykorzystując  pełnego potencjału oszczędności. Globalne spojrzenie na funkcjonowanie całego zakładu pozwala na rzetelną weryfikację uzyskanych danych i wskazanie obszarów dedykowanych pod modernizację.

2. Gdzie szukać oszczędności energii na linii produkcyjnej?

Oszczędności powinno się szukać tam, gdzie zużycie mediów jest największe, tak aby wolumen zaoszczędzonej energii był możliwie maksymalny i zauważalny w skali pracy całego zakładu. Energochłonność linii produkcyjnych można sprawdzić na wiele sposobów np. poprzez inwentaryzację napędów czy wdrożenie systemów zarządzania energią. Dokładna i rzetelna inwentaryzacja zakładu, pozwala na wytypowanie obszarów nadających się do modernizacji i stanowi absolutną podstawę. Nasze doświadczenie pokazuje, że aplikacje napędowe, pompowe i wentylatorowe niosą w sobie największy potencjał oszczędności energii elektrycznej.

3. Jakie są największe bariery wzrostu efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych?

Na drodze do efektywności energetycznej stoją dwie główne przeszkody; bariera merytoryczna oraz ekonomiczna. Zakłady produkcyjne w dużej mierze nastawione są na wolumen produkcji, często pomijają przy tym stan wykorzystywanych instalacji, ich wiek czy energochłonność procesów technologicznych. Świadomość energetyczna często jest na niskim poziomie, a to powoduje brak chęci w angażowanie się w procesy modernizacyjne, wychodząc założenia, iż „dobrze jest jak jest”. Dopiero podwyżki cen mediów energetycznych, a tym same rosnące koszty produkcji zmuszają do refleksji i szukania oszczędności. Drugą przeszkodą jest bariera ekonomiczna. Koszty modernizacji wydają się często być ponad możliwości ekonomiczne przedsiębiorstwa, co skutkuje zaniechaniem podjęcia działań i utratą szansy na poprawę efektywności energetycznej firmy. Istnieją jednak możliwości uzyskania wsparcia w ramach tzw. Białych Certyfikatów, czyli audytów efektywności energetycznej i w ten sposób zapewnienia dodatkowego finansowania inwestycji.

4. Jakie działania należy podjąć w zakładach produkcyjnych, żeby zwiększyć ich efektywność energetyczną?

Pierwszym krokiem do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa jest audyt energetyczny. Takie opracowanie powinno zawierać kompletne i wiarygodne dane o łącznym zużyciu mediów z rozbiciem na poszczególne typy. Audyt powinien dokumentować zużycie energii w przedsiębiorstwie na poziomie minimum 90%. Aby całość przyniosła zamierzony efekt warto posłużyć się kompetencjami audytorów energetycznych i specjalistów z zakresu efektywności energetycznej. Na podstawie audytu powstają rekomendacje modernizacyjne. Każde z sugerowanych przedsięwzięć posiada własną analizę energetyczną, ekologiczną oraz finansową. Uzyskane wyniki pozwolą na podjęcie decyzji co do zakresu inwestycji, utworzenie harmonogramu planowanych działań modernizacyjnych, oraz zapewnienie finansowania.

5. Jak wygląda Państwa oferta, jeśli chodzi o rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną na liniach produkcyjnych?

Wspieramy klientów w projektach poprawy efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii elektrycznej. Zdecydowana większość działań modernizacyjnych dotyczy silników elektrycznych, które są głównym odbiorcą energii w przemyśle. Odpowiadają za 70% zużycia i to w nich tkwi największy potencjał oszczędności. Naszym celem jest optymalizacja i dobór najefektywniejszych rozwiązań w tym zakresie. Pierwszym krokiem jest inwentaryzacja napędów. Następnie analizujmy możliwości i ograniczenia związane ze specyfiką działalności klienta. Wyniki przedstawiamy w postaci kompleksowego Audytu Energetycznego, który zawiera obliczenia potencjału oszczędności, analizę finansową i czas zwrotu z inwestycji. Na jego podstawie ustalamy zakres i kolejne działania. Gdy jest możliwość ubiegania się o Białe Certyfikaty, przeprowadzamy kompletną procedurę w imieniu klienta, włącznie ze złożeniem wniosku do URE. Kompleksowo dostarczamy i uruchamiamy napędy elektrycznych na obiektach klientów.  

6. Jakie są trendy we wspomnianym obszarze? Mam na myśli technologie, produkty, rozwiązania pozwalające osiągnąć maksymalną poprawę efektywności energetycznej?

Najważniejszym trendem jest z pewnością wzrost świadomości konieczności i możliwości dokonywania zmian. Przedsiębiorcy poszukują sposobów na wzrost efektywności działania i obniżenie kosztów produkcji. Do technologii i produktów podnoszących efektywność energetyczną możemy zaliczyć: silniki elektryczne w klasie sprawności Premium (IE3) oraz Super Premium (IE4), przekształtniki częstotliwości oraz aparaturę łączeniową. Duży postęp w zakresie efektywności dokonał się również w napędach mechanicznych czyli przekładniach i motoreduktorach.


NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.