Blog

BIAŁE CERTYFIKATY

Czym są świadectwa efektywności energetycznej i jak je pozyskać.
Jedną z najczęściej pojawiających się barier, uniemożliwiającą modernizację w zakładach przemysłowych jest brak środków finansowych na przeprowadzenie inwestycji. Koszty modernizacji wydają się często być ponad możliwości ekonomiczne przedsiębiorstwa, co skutkuje zaniechaniem podjęcia działań i utratą szansy na poprawę efektywności energetycznej firmy. Urząd Regulacji Energetyki postanowił wyjść temu naprzeciw i wprowadził mechanizm świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. „Białe Certyfikaty” na przedsięwzięcia planowane i w ten sposób zapewnił możliwość dodatkowego finansowania inwestycji dla firm.

BIAŁE CERTYFIKATY
Czym są świadectwa efektywności energetycznej.

Świadectwa efektywności energetycznej, zwane potocznie Białymi Certyfikatami to dokumenty zaświadczające, iż dzięki planowanym modernizacjom zostanie zwiększona efektywność energetyczna zakładu, a tym samym zmniejszeniu ulegnie zużywana w nim energia elektryczna. Białe Certyfikaty stanowią prawa majątkowe na Towarowej Giełdzie Energii i mają realną wartość pieniężną. Przedsiębiorstwo może wykorzystać je do zrealizowania własnych obowiązków wynikających z Ustawy o efektywności energetycznej (sprzedawcy gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz ciepła są zobligowani do pozyskania i umorzenia określonej liczby takich świadectw, ewentualnie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy, warunkowo uiszczenia opłaty zastępczej) albo odsprzedać je na Towarowej Giełdzie Energii i w ten sposób częściowo zrekompensować koszty poniesione na inwestycje proefektywnościowe. Zasady działania systemu Białych Certyfikatów reguluje Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r., zgodnie z którą wnioski o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy składać do Urzędu Regulacji Energetyki przed rozpoczęciem realizacji modernizacji. Wcześniej niezbędne jest jednak przeprowadzenie audytu energetycznego.

BIAŁE CERTYFIKATY
Źródło wsparcia inwestycji proefektywnościowych.

Poprawa efektywności energetycznej w zakładach oraz przedsiębiorstwach jest niezwykle opłacalna. Pozwala m.in. ograniczyć koszty działalności oraz pozyskać środki na nowe inwestycje. Firmy przemysłowe chętnie korzystają w tym zakresie, z pomocy firm zewnętrznych, które w dużej mierze wykonują za nie większość czynności – przeprowadzają audyt efektywności energetycznej, składają w ich imieniu wnioski o przyznanie Białych Certyfikatów, dostarczają napędy itd. Jedną z takich firm jest STERNET sp. z o.o.

BIAŁE CERTYFIKATY
Złożenie wniosku i co dalej?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca otrzyma promesę, a same świadectwa czyli Białe Certyfikaty po wykonaniu modernizacji. Warto zaznaczyć, że o świadectwa efektywności może starać się niemal każda firma, która planuje inwestycję mającą na celu obniżenie zużycia energii. Minimalny próg oszczędności energii uzyskany dzięki realizacji takiego przedsięwzięcia od wartości którego można starać się o przyznanie promesy to 10 toe w ciągu roku (1 tona oleju ekwiwalentnego = 11,63 MWh). Wyjątkiem są określone w ustawie sytuacje, w których np. firma już wcześniej otrzymała wsparcie finansowe na termomodernizację albo wydanie białych certyfikatów spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej. Na początku marca 2020 r. na Towarowej Giełdzie Energii wartość Białych Certyfikatów dla przedsięwzięć planowanych wynosiła ok. 1800 zł/toe.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.