Blog

PROJEKT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Od czego zacząć? Gdzie i w jakim zakresie szukać pomocy?
Sytuacja na rynku energii w Polsce, jak i wszelkie zaostrzone normy ekologiczne, czy rozporządzenia unijne stawiane sektorowi przemysłowemu wymuszają na przedsiębiorstwach działania mające na celu podnoszenie efektywności procesów technologicznych. Wymogi stawiane przez dzisiejszą gospodarkę zmuszają do licznych modernizacji, mających na celu redukcję wykorzystywanych mediów energetycznych takich jak energia elektryczna czy gaz ziemny do minimum, i ich jak najefektywniejszego wykorzystania.

PROJEKT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Jak zwiększyć świadomość i rozpocząć działania proefektywnościowe w firmie.

Dramatyczne zwroty cen energii elektrycznej są dla firm solidną motywacją do działania. Wiele z nich nie posiada jednak wystarczających środków finansowych na przeprowadzenie modernizacji w swoim zakładzie. Koszty inwestycji wydają się często być ponad możliwości ekonomiczne przedsiębiorstw, co skutkuje zaniechaniem podjęcia działań i utratą szansy na poprawę efektywności energetycznej firmy. Dodatkową barierą jest także brak wystarczającej wiedzy oraz kompetencji do rozpoczęcia i przeprowadzenia stosownych działań. Niejednokrotnie przedsiębiorstwa przemysłowe korzystają ze starych, energochłonnych napędów z uwagi na trudność w ocenie opłacalności wymiany takiego napędu, bądź nie zdają sobie sprawy z faktu, iż wymiana takich napędów może być opłacalna. Z tego względu większość silników elektrycznych pracujących w sektorze przemysłowym jest wykorzystywana aż do czasu całkowitej eksploatacji.  Obecny stan rzeczy można jednak zmienić, wystarczy rozpocząć działania proefektywnościowe.  Pierwszym krokiem , który należy wykonać jest weryfikacja obecnego stanu technicznego instalacji oraz procesów na zakładzie. Z pomocą mogą tu przyjść audyty efektywności energetycznej oraz audyty energetyczne, których głównym zadaniem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o istniejącym zużyciu energii wszystkich napędów pracujących na obiekcie (silników, przekładni, motoreduktorów) oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Dodatkowo, umożliwiają one zakładom przemysłowym m.in. poznanie miejsc i wielkości strat energii, możliwego potencjału oszczędności oraz najkorzystniejszych rozwiązań inwestycyjnych wraz z ich oceną ekonomiczną oraz określeniem, ich opłacalności. Dodatkowo, pozwalają ograniczyć koszty energii poprzez obniżenie jej zużycia bez zmiany produkcji.

Wspomniane wyżej audyty sporządzone przed wykonaniem inwestycji, stanowią podstawę do ubiegania się o Świadectwa Efektywności Energetycznej tzw. Białe Certyfikaty, które są szansą na otrzymanie dodatkowych środków pieniężnych na planowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Warto zaznaczyć, że o świadectwa efektywności może starać się niemal każda firma, która planuje inwestycję mającą na celu obniżenie zużycia energii. Minimalny próg oszczędności energii uzyskany dzięki realizacji takiego przedsięwzięcia od wartości którego można starać się o przyznanie promesy to 10 toe w ciągu roku ( 1 tona oleju ekwiwalentnego = 11,63 MWh).

PROJEKT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
Etapy procesu pozyskania Białych Certyfikatów przy współpracy z STERNET sp. z o.o.

Świadome energetycznie firmy produkcyjne, kładą duży nacisk na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw czy zakładów, gdyż jej poprawa zwyczajnie się firmom opłaca – pozwala m.in. ograniczyć koszty działalności i zapewnić środki na nowe inwestycje. Koszty energii są istotną pozycją w budżetach firm, stąd wiele z nich podejmuje się optymalizacji tego obszaru. Chętnie korzystają także z pomocy firm zewnętrznych, które w dużej mierze mogą wykonać za nie większość czynności.

Jedną z takich firm jest STERNET sp. z o.o., która będąc autoryzowanym dystrybutorem firmy Siemens oraz Flender w obszarze silników elektrycznych, elementów zasilania i automatyki - oferuje klientom kompleksową usługę z zakresu projektów efektywności energetycznej w dziedzinie napędów elektrycznych, optymalizacji rozwiązań, serwisu silników elektrycznych oraz przekładni. W ramach projektów efektywności energetycznej oferuje m.in.:

  • Wykonanie audytu energetycznego,
  • Pomoc w finansowaniu przedsięwzięcia,
  • Konsulting,
  • Realizacje.

W swoich działaniach stara się przykładać jak największą wagę do poznania i zrozumienia oczekiwań klienta. Podczas przeprowadzanych inwestycji, pracownicy STERNET sp. z o.o. ściśle współpracują z klientem na każdym etapie projektu, dbając o uzyskanie możliwie jak największych oszczędności w zakresie energochłonności.

Schemat procesu realizacji projektów Efektywności Energetycznej, prowadzonych przez
STERNET sp. z o.o.


NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.