Ochrona i sterowanie silnikiem

Płynna praca, więcej możliwości


W wielu zautomatyzowanych procesach przestoje maszyn są bardzo kosztowne. Elastyczny, modułowy system zarządzania pracą silników niskiego napięcia SIMOCODE pro zapewnia możliwie najwyższy poziom dostępności napędów. Wbudowany do niskonapięciowej instalacji sterowania, stanowi inteligentne połączenie pomiędzy nadrzędnym systemem automatyki oraz układem zasilania silnika. Daje możliwość monitorowania wszystkich ważnych parametrów eksploatacyjnych oraz realizowania szeroko zakrojonej ochrony kontrolowanego napędu. W sytuacjach krytycznych SIMOCODE pro może reagować w zaprogramowany wcześniej sposób. System pozwala zapobiegać awariom, a w przypadku ich wystąpienia szybciej podejmować działania zaradcze. Dzięki temu wzrasta jakość sterowania procesem oraz spadają koszty pracy instalacji.

System SIMOCODE pro S
System SIMOCODE pro C
System SIMOCODE pro V
Technika Failsafe


SIMOCODE pro S


Sprytny, kompaktowy system SIMOCODE pro S ułatwia podstawowe zarządzanie pracą napędu. Do systemu należy dołączyć moduł przekładników prądowych, umożliwiający pomiar prądów odgałęzienia silnikowego. Rozbudowę systemu można dokonać poprzez dołączenie dedykowanego modułu multifunkcyjnego, który pozwala na zwiększenie ilości wejść, analogowy pomiar temperatury oraz, po dołączeniu przekładnika ziemnozwarciowego, monitorowanie prądu doziemienia.

Opcjonalnie istnieje możliwość sterowania odgałęzieniem z poziomu panelu operatorskiego, umieszczonego na drzwiach szafy rozdzielczej.SIMOCODE pro S wspomaga następujące funkcje sterujące:

 • Przekaźnik przeciążeniowy
 • Rozruch bezpośredni
 • Układ nawrotny
 • Wyłącznik mocy
 • Rozruch gwiazda-trójkąt
 • Miękki rozruch

SIMOCODE pro C


Typoszereg SIMOCODE pro C jest obecnie najbardziej ekonomicznym systemem zarządzania pracą silników w swojej klasie. Typoszereg ten jest szczególnie przydatny przy przechodzeniu z odgałęzień silnikowych konwencjonalnych na odgałęzienia zdolne do komunikacji.


SIMOCODE pro C dla każdego odbioru składa się z jednostki podstawowej i oddzielnego modułu przekładników prądowych. Obydwa moduły są wzajemnie połączone za pomocą kabla systemowego dostępnego w różnych długościach. Mogą być montowane razem lub osobno.

Opcjonalnie istnieje możliwość sterowania odgałęzieniem z poziomu panela operatorskiego, umieszczonego na drzwiach szafy rozdzielczej.SIMOCODE pro C wspomaga następujące funkcje sterowania:

 • Praca nawrotna
 • Rozruch bezpośredni

SIMOCODE pro V


Dzięki swojej elastyczności system SIMOCODE pro V można rozbudować o dokładnie takie funkcje rozszerzeniowe, jakie są potrzebne dla danego odgałęzienia silnikowego. Rozbudowa może nastąpić poprzez zastosowanie modułów rozszerzających (modułów cyfrowych, ziemnozwarciowych, temperaturowych oraz analogowych). Zastosowanie kombinowanych modułów przekładników prądowych z pomiarem napięcia umożliwia wykorzystanie dodatkowych funkcji związanych z zarządzaniem energią.W SIMOCODE pro dostępne są gotowe predefiniowane funkcje sterujące:


 • Rozruch bezpośredni i praca nawrotna
 • Rozruch gwiazda – trójkąt, także ze zmianą kierunku wirowania
 • Dwie prędkości obrotowe, silniki dwuuzwojeniowe (przełączanie liczby par biegunów) – także ze zmianą kierunku wirowania
 • Dwie prędkości obrotowe, silniki w układzie Dahlandera – również ze zmianą kierunku wirowania
 • Sterowanie zasuwą
 • Sterowanie elektrozaworem
 • Sterowanie układem łagodnego rozruchu – także ze zmianą kierunku wirowania

Technika Failsafe


W przypadku potrzeby realizacji bezpiecznego wyłączenia napędów istnieje możliwość zastosowania modułów cyfrowych Safety: MC-F Local (automatyka przemysłowa: lokalne wyłączenie awaryjne) bądź MC-F PROFIsafe (automatyka procesowa: zdalne wyłączenie awaryjne) w połączeniu z jednostką podstawową SIMOCODE pro V.


MC-F Local

Moduł cyfrowy MC-F Local jest rozwiązaniem dla niezależnych aplikacji zatrzymania awaryjnego. Występuje tam, gdzie jest wymagane odwzorowanie 1:1 pomiędzy czujnikami, a bezpiecznym wyłączeniem silnika. Przekaźnik bezpieczeństwa jest zintegrowany z jednostką podstawową SIMOCODE pro V za pomocą interfejsu systemowego. Bezpieczne wyłączenie napędu odbywa się bezpośrednio w module MC-F Local niezależnie od sterowania operacyjnego realizowanego przez jednostkę podstawową. W systemie dostępne są natomiast wszelkie informacje diagnostyczne związane z pracą MC-F Local.MC-F PROFIsafe

MC-F PROFIsafe jest rozwiązaniem dla rozproszonych systemów bezpieczeństwa. Certyfikowane sygnały sterujące wysyłane są do MC-F PROFIsafe za pośrednictwem magistrali PROFIBUS/PROFIsafe. Bezpieczne sterowanie (wyłączenie i załączenie) realizowane jest za pomocą styku przekaźnikowego modułu Safety, który może zostać wysterowany z wyższego poziomu sterowania (F-CPU).


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.