POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny STERNET sp. z o.o.
w zakresie przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:


1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest :

STERNET sp. z o.o.
ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

2. Kontakt do STERNET sp. z o.o. w sprawie przetwarzania danych osobowych:
W sprawach ochrony swoich danych osobowych, których administratorem jest STERNET sp. z o.o. możesz się skontaktować poprzez:

STERNET sp. z o.o.
ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

3.    Źródło, z którego STERNET sp. z o.o. może mieć Twoje dane?
STERNET sp.  z o.o. otrzymuje Twoje dane:
- podczas składania przez Ciebie zapytania osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
- w chwili otrzymania od Ciebie wizytówki,
- podczas spotkania handlowego lub innych kontaktów osobistych (targi),
- podczas zawierania z Tobą umowy.

4.    Jakie dane STERNET sp. z o.o. przetwarza:
STERNET sp. z o.o. przetwarza dane, które podałeś podczas składania zapytania, kontaktu bezpośredniego lub zawierania umowy. Są to dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe. Dane te możesz zaktualizować lub uzupełnić podczas kontaktów z STERNET sp. z o.o. w trakcie naszej współpracy. Jeżeli nie jesteś Klientem STERNET sp. z o.o. , lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, stanowisko, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane.

5.    Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez
STERNET sp. z o.o.?
Przetwarzanie danych osobowych przez STERNET sp. z o.o. jest niezbędne w niżej opisanych celach:
- wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym obsługi płatności oraz obsługi procesu reklamacyjnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

- w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celu badania satysfakcji Klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6.    Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
6.1.    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.2.    W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

7.    Jaki jest czas przetwarzania przez STERNET sp. z o.o. Twoich danych osobowych?
STERNET sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe:
- przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą z Tobą umową lub z przepisów prawa, bądź dopóki nie minie termin przedawnienia Twoich roszczeń w stosunku do STERNET sp. z o.o. lub/i roszczeń STERNET sp. z o.o. w stosunku do Ciebie,

- dla potrzeb marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług do czasu, upływu pięciu lat od czasu Twojej ostatniej reakcji na propozycję marketingową STERNET sp. z o.o.
(np. wysłanie zapytania do STERNET sp. z o.o. ) lub zakupu przez Ciebie produktu STERNET sp. z o.o., względnie aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

8.    Czy musisz podać STERNET sp. z o.o. swoje dane osobowe?
STERNET sp. z o.o. wymaga  następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę:

- w przypadku składania zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie innych niż związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy powinieneś podać:
Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail i telefon,

- w celu zawarcia i wykonania umowy musisz podać Twoje dane identyfikacyjne w tym adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby i dane kontaktowe.

Jeżeli nie jesteś naszym Klientem, lecz osobą do kontaktu naszego Klienta, np. firmy lub instytucji, w której pracujesz, przetwarzamy tylko Twoje dane kontaktowe takie jak numer telefonu służbowego lub służbowy adres e-mail, stanowisko, a także imię i nazwisko, jeżeli zostały nam podane.

Podanie danych kontaktowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy.

9.    Czy STERNET sp. z o.o. przekazuje Twoje dane osobowe osobom trzecim?
STERNET sp. z o.o. może ujawnić Twoje dane osobowe swoim partnerom, czyli firmom, z którymi współpracuje łącząc produkty lub usługi itp.
Do Twoich danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy STERNET sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), np. firmy transportowe, ubezpieczeniowe, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług marketingowych.

10.    Jakie są Twoje uprawnienia wobec STERNET sp. z o.o. w zakresie przetwarzanych danych?
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Serwis korzysta z plików cookies.

  • Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka w niniejszym serwisie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
  • W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: Sesyjny (raz na 1 sesję przeglądarki) oraz Stałe (do czasu wyczyszczenia danych przeglądarki lub przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika).
  • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20