O nas

DOTACJA UE

Informacje o wdrożeniu projektu systemu B2B w firmie STERNET sp. z o.o. w celu zapewnienia elektronicznej wymiany danych z partnerami biznesowymi.Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłoœśćTytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w firmie STERNET sp. z o.o. w celu zapewnienia
elektronicznej wymiany danych z partnerami biznesowymi


Udział Unii Europejskiej: 408 176,20 PLN

Okres realizacji: od 01-07-2012 do 31-12-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B


Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie wspólnego przedsięwzięcia biznesowego polegającego na koordynacji działalności poszczególnych uczestników łańcucha dostaw, tj. firmy STERNET sp. z o.o. oraz jej partnerów biznesowych. Projekt dotyczy przekształcenia procesów biznesowych zachodzących pomiędzy STERNET a firmami współpracującymi. Rezultatem będzie zwiększenie efektywności prowadzonej działalności oraz poprawa wyników finansowych uczestniczących przedsiębiorstw. Przedmiotem projektu jest przedsięwzięcie o charakterze technicznym, informatycznym oraz organizacyjnym, które doprowadzi do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. System obejmie 6 przedsiębiorców. Poprzez wdrożenie dedykowanego systemu B2B automatyzacji ulegną następujące procesy biznesowe: wystawianie faktur, elektroniczne składanie zamówień na produkty, potwierdzanie przyjęcia zamówienia, monitorowanie stanu rozliczania pomiędzy partnerami, monitorowanie stanów magazynowych, dostępu do historii zamówień, wymiana dokumentów w formie elektronicznej z partnerem, dokumenty raportów i stanów procesów produkcyjnych i serwisowych oraz reklamacyjnych.

Linki:


Program Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Platforma Wspieramy e-Biznes

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20