O hac

DANE KONTAKTOWE

Informacje o spółce.

STERNET sp. z o.o.
ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

Polska


tel.: +48 (14) 633 09 90

fax: +48 (14) 633 07 76


e-mail: [email protected]


Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy 102 000 zł


KRS: 0000111812

REGON: 357236565 

NIP: 679-26-58-591

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОДУКТЫ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ SIEMENS

СЦЕПНЫЕ МУФТЫ FLENDER

Sinamics V20

Przekładnie