Kariera

Inżynier serwisu

Miejsce pracy: Tarnów
W związku z intensywnym rozwojem naszej organizacji poszukujemy kandydatów na stanowisko:


INŻYNIER SERWISU

Miejsce pracy: Tarnów


Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wykonanie
prac serwisowych w zakresie silników elektrycznych i przekładni
przemysłowych.

Zadania:

 • Przygotowywanie, realizacja i zarządzanie projektami serwisowymi: przygotowywanie dokumentacji technicznej, zestawień materiałowych, organizacja czasu pracy;
 • Przeprowadzanie napraw i przeglądów prewencyjnych silników elektrycznych, motoreduktorów, przekładni przemysłowych oraz sprzęgieł (na warsztacie firmy oraz na obiektach Klienta, na terenie całej Polski);
 • Wykonywanie ekspertyz diagnostycznych elementów oraz całych zespołów napędowych;
 • Wykonywanie dokumentacji przeprowadzonych serwisów, kosztorysowanie i rozliczanie prac serwisowych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynierskie: mechanika/budowa maszyn lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu minimum B1;
 • Znajomość zagadnień budowy, eksploatacji, diagnostyki i serwisu przemysłowych napędów elektrycznych: przekładni mechanicznych, silników i sprzęgieł;
 • Biegła obsługa komputera ( w tym pakietu MS Office; Outlook);
 • Kreatywność i otwartość na trudne wyzwania;
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych (krajowych i zagranicznych);
 • Chęć do samokształcenia;
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość podniesienia kwalifikacji oraz szerokie perspektywy rozwoju zawodowego (cykl szkoleń w zakresie diagnostyki i serwisu maszyn, w tym autoryzowane szkolenia w firmie SIEMENS oraz FLENDER)
 • Bardzo dobre wyposażenie stanowiska pracy - nowoczesny sprzęt pomiarowy, samochód, laptop, telefon.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych według poniższego wzoru:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Inżyniera serwisu prowadzonego przez firmę STERNET sp. z o.o. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

na adres:e-mail: praca@sternet.pl
Dział Kadr
STERNET sp. z o.o.
ul. Chemiczna 110
33-101 Tarnów

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L119/1 z 04.05.2016 r.) – zwanego dalej RODO, STERNET sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest STERNET sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Chemiczna 110, 33-101 Tarnów.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody.
 3. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych jest kadra zarządzająca Spółki oraz upoważnione osoby obsługujące proces rekrutacji.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji oraz 30 dni po jego zakończeniu.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄDANE

Silniki SIEMENS

Sprzęgła FLENDER

Sinamics V20

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.