Serwis

STERNET to pewne wsparcie w zakresie serwisu silników

Oferujemy pełen zakres prac diagnostycznych i remontowych dla silników elektrycznych.


Korzyści:

 • Przywrócenie pełnej sprawności napędu
 • Raport z wykonanych czynności serwisowych oraz z pomiarów ruchu próbnego silnika
 • Zalecenia eksploatacyjne zapewniające bezawaryjną pracę napędu
 • 12 miesięczna gwarancja - pewność długotrwałej eksploatacji silnika po wykonanym serwisie

Elektryka /zasilanie i obwody/

 • Pełna kontrola sprawności obwodów elektrycznych silnika i obwodów wyposażenia dodatkowego
 • Pomiary rezystancji uzwojeń i stanu izolacji
 • Pomiar prądów jałowych i pod obciążeniem
 • Kontrola czujników zabudowanych w silniku

Mechanika

 • Sprawdzenie stanu łożysk i gniazd łożyskowych, pomiary zużycia
 • Pomiary osiowości wału i poziomu drgań
 • Pomiary luzów osiowych i promieniowych
 • Pomiary temperatury korpusu
 • Doraźne pomiary drgań oraz długoterminowy
 • Okresowy nadzór wibrodiagnostyczny silników
 • Kontrola stanu okładzin hamulców, kontrola prawidłowości montażu pozostałego wyposażenia dodatkowego silnika

REMONTY silników niskiego napięcia do wzniosu wału 400 mm:

 • Renowacja węzłów łożyskowych, wymiana łożysk i punktów smarowania
 • Czyszczenie obiegów smarowania i chłodzenia
 • Dosmarowanie silników, wymiana smaru w węzłach łożyskowych
 • Wymiana gumowych uszczelnień pokryw, uszczelnienie pokryw oraz skrzynki zaciskowej.
 • Impregnacja uzwojeń stojana i wirnika
 • Przezwajanie stojanów
 • Wyważanie dynamiczne części wirujących
 • Wymiana skrzynek zaciskowych
 • Wymiana lub zabudowa nowych czujników temperatury, drgań itp.
 • Renowacja powłoki lakierniczej
 • Montaż sprzęgieł, wymiana elementów elastycznych sprzęgieł
 • Osiowanie stawienia silnika
 • Napinanie pasów (obliczanie i pomiar napięcia pasów)


Skontaktuj się z nami

FORMULARZ

Informacja techniczna

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]