SIMATIC S7-1500

SIMATIC S7-1500 plus TIA Portal
Jednostki centralne S7-1500
Moduły sygnałowe
Moduły technologiczne
Moduły komunikacyjne
Zestaw startowy


SIMATIC S7-1500 plus TIA Portal


SIMATIC S7-1500 jest nową generacją sterowników w pełni zintegrowaną z TIA Portal i krokiem milowym w dziedzinie automatyki. Zwiększona wydajność i funkcjonalność systemu możliwa jest dzięki bardzo krótkim czasom odpowiedzi i najwyższej jakości sterowaniu. Zintegrowane funkcje technologiczne dla pełnej integracji napędów poprzez funkcjonalności sterowania ruchem i systemem PROFIdrive.

Cechy produktu:
 
 • Duża wydajność systemu, szybkie przetwarzanie programu,
  krótkie czasy odpowiedzi na zdarzenia, szybka obsługa wejść i wyjść
  modułów rozszerzeń
 • Zintegrowane funkcje technologiczne dla pełnej integracji napędów poprzez funkcjonalności sterowania ruchem i PROFIdrive
 • Zintegrowane bezpieczeństwo w celu osiągnięcia najwyższego poziomu ochrony inwestycji
 • Innowacyjna budowa i łatwość obsługi zapewnia bezproblemowe użytkowanie i uruchamianie, jak także bezpieczeństwo działania
 • Zintegrowana diagnostyka systemu generowana w sposób
  automatyczny i wyświetlana w sposób spójny, zapewniająca pełną
  przejrzystość działania maszynyTIA Portal - platforma inżynierska zapewniająca maksymalną wydajność i redukcję kosztów projektowych

Jednostki centralne S7-1500


Jednostka centralna (CPU) jest sercem SIMATIC S7-1500. Wykonuje ona program użytkownika i łączy sterownik z innymi komponentami automatyki.

W pierwszym etapie rozwoju dostępne są trzy typy CPU:

 • CPU-1511-1 PN dedykowany małym i średnim aplikacjom
 • CPU-1513-1 PN dedykowany średnim i dużym aplikacjom
 • CPU-1516-3 PN/DP dedykowany wyjątkowo wysokim wymaganiom i dodatkowym zadaniom komunikacyjnym
 • CPU 1516F-3 PN/DP dedykowany wymagającym aplikacjom oraz aplikacjom fail-safe
 • CPU 1518F-4 PN/DP dedykowany bardzo wymagającym aplikacjom oraz aplikacjom fail-safe o wysokich wymaganiach

Nowości i korzyści

Dzięki licznym innowacjom, CPU SIMATIC S7-1500 gwarantuje duży wzrost produktywności i efektywności. Sprzęt jest niezwykle kompaktowy. W najwyższym stopniu kompaktowe i wszechstronne komponenty oraz moduły zapewniają oszczędność miejsca w szafie sterowniczej jak też niwelują konieczność posiadania licznych części zamiennych.

Maksymalna wydajność

 • Najkrótsze z możliwych czasy odpowiedzi maszyny gwarantujące zwiększoną produktywność (jakość sterowania)
 • Krótkie czasy cyklów zapewniające wysoką wydajność
 • Rozszerzenie zakresu programu w ramach tego samego czasu cyklu

Wyświetlacz ułatwiający uruchomienie i diagnostykę

 • Krótsze czasy przestojów dzięki tekstowym informacjom diagnostycznym w modułach centralnych i rozproszonych
 • Adaptacja ustawień sieci zgodnych z wymaganiami klienta bez konieczności programowania na obiekcie
 • Możliwość montażu i demontażu wyświetlacza podczas pracy
 • Możliwość przypisania hasła do działań wykonywanych na wyświetlaczu poprzez TIA Portal
 • Długa żywotność (50,000 roboczogodzin)

PROFINET jako standardowe wyposażenie każdego CPU

 • PN IRT (V2.2) gwarantuje określone czasy odpowiedzi i pewne zachowanie urządzeń
 • Dodatkowy interfejs ethernetowy zapewniający optymalną integrację w sieci urządzeń
 • Web server umożliwiający łatwe wyświetlanie informacji serwisowych i diagnostycznych

Innowacyjna koncepcja zarządzania pamięcią

 • Wystarczająca ilość pamięci dla wszystkich aplikacji, bez względu na gałąź przemysłu
 • Elastyczna koncepcja kart pamięci dla różnej wielkości projektów
 • Duża pojemność: nawet 2 GB pamięci na karcie przeznaczone na dane projektowe, archiwa, receptury i dokumenty
 • Zoptymalizowane moduły danych umożliwiające wybór dowolnych wartości do przechowywania

Zoptymalizowana koncepcja diagnostyki

 • Wydajna analiza błędów przy wykorzystaniu koncepcji ujednoliconego wyświetlania dla STEP 7, HMI, Web servera, wyświetlacza na CPU
 • Konsekwentnie integrowana diagnostyka systemu, brak konieczności angażowania dodatkowych zasobów pracy nawet w przypadku rozbudowy maszyny
 • Bezstratny zapis wiadomości na temat błędów, nawet w przypadku zatrzymania CPU

Innowacje w językach programowania STEP 7

 • W pełni symboliczne programowanie zapewniające większą przejrzystość
 • Zwiększona wydajność kompilatora w celu zapewnienia krótszych czasów cykli
 • Większa precyzja, np. dla technologii dzięki wsparciu wszystkich 64-bitowych typów danych we wszystkich językach IEC
 • Wgrywanie spójnego programu ze wszystkimi jego zmianami
 • Uproszczenie złożonych operacji matematycznych dzięki funkcji Calculate box w języku LAD

Zintegrowane bezpieczeństwo

 • Zoptymalizowana ochrona przed nieautoryzowanym dostępem poprzez HMI z mechanizmem poziomu bezpieczeństwa sterownika
 • Bezpieczeństwo inwestycji dzięki ochronie komponentów i programów
 • Wysoka dostępność urządzeń dzięki ochronie integralności i poufności danych projektowych, plików firmware i bezpiecznej komunikacji

Kompatybilność/plug & play

 • Bezpieczeństwo inwestycji i know-how dzięki możliwości wielokrotnego użycia programów na wszystkie sterowniki S7-1500 i zintegrowanym narzędziom migracyjnym dla istniejących projektów S7
 • Błyskawiczna, bezbłędna identyfikacja sprzętu
 • Przeprowadzanie prac serwisowych bez posiadania aktualnego projektu dzięki możliwość zczytania go z CPU łącznie z symbolami i komentarzami

Zintegrowane funkcje technologiczne

 • Integracja standardowych funkcji sterowania ruchem (Standard Motion Control) z elastycznym połączeniem z napędami obsługującymi PROFIdrive
 • Standaryzowane komponenty PLCopen gwarantujące szybką realizację projektu
 • TRACE: cykliczne zapisywanie nawet 16 zmiennych w celu precyzyjnej optymalizacji programów sterowania i napędów
 • Zapisywanie w separowanych przestrzeniach pamięci CPU w celu łatwej lokalizacji sporadycznych błędów
 • Zintegrowany regulator PID do realizacji prostych zadań w pętli zamkniętej: oszczędność czasu dzięki zoptymalizowanym parametrom sterowania gwarantującym optymalną jakość (regulator PID)
 • PID Compact/PID 3-Step: sterowanie ciągłe z wyjściem analogowym lub z regulowaną szerokością impulsu oraz specjalne sterowanie krokowe dla zewnętrznych siłowników (np. zaworów) z funkcją autotuningu

Datalog (archiwa) i receptury

 • Łatwy dostęp do wszystkich danych związanych z działaniem urządzeń przy pomocy narzędzi pakietu Office i poprzez web server
 • Łatwy dostęp do danych na temat konfiguracji urządzeń poprzez przeglądarkę internetową lub czytnik kart SD (dwukierunkowa wymiana danych: do i ze sterownika)
Moduły sygnałowe S7-1500


Moduły sygnałowe lub komponenty peryferiów kształtują wymianę danych pomiędzy sterownikiem a procesem. Jednostka sterująca rejestruje aktualny stan procesu poprzez podłączone czujniki i inicjuje odpowiednie działania urządzeń wykonawczych.

Moduły cyfrowe i analogowe dostarczają wymagane dla danej aplikacji wejścia/wyjścia. Mogą być rozmieszczone centralnie, np. bezpośrednio na CPU lub w sposób rozproszony, przy użyciu systemu ET 200MP.

Nowości i korzyści

Podobnie jak CPU S7-1500 CPU, moduły sygnałowe również charakteryzują się maksymalną produktywnością i wydajnością. Maksymalna wydajność systemu pozwala na minimalizację czasów odpowiedzi. Innowacyjna koncepcja obsługi gwarantuje szybką, niezawodną i bezbłędną instalację.

Skalowalność pozwala na dopasowaną i przystępną cenowo realizację aplikacji

 • Moduły dostępne z różną liczbą kanałów i funkcjonalności
 • Zwiększona gęstość funkcji w kompaktowym wykonaniu i zredukowana liczba wariantów
 • U-connectors do samodzielnego tworzenia magistrali backplane
 • Oszczędność miejsca dzięki możliwości instalacji na szynie dodatkowych komponentów


Maksymalna wydajność systemu dla szybkich procesów i maksymalnej jakości sterowania

 • PROFINET IRT do zsynchronizowanej z cyklem obsługi, z minimalnymi czasami cykli rzędu 250 µs
 • Moduły wejść cyfrowych z bardzo małymi opóźnieniami rzędu 50 µs
 • Moduły analogowe z czasami konwersji rzędu 125 µs dla 8 kanałów
 • Wszechstronny moduł wejść analogowych z automatyczną linearyzacją charakterystyki dla pomiarów temperatury i monitoringiem wartości krytycznych


Zwiększona funkcjonalność, efektywniejsza diagnostyka dzięki użyciu PROFINET IO

 • Dokładne co do kanału komunikaty diagnostyczne pozwalające na szybszą eliminację błędów
 • Elektroniczna tabliczka znamionowa może być odczytywana w celu jednoznacznej identyfikacji wszystkich komponentów


Oszczędności związane z montażem w szafie sterowniczej dzięki przemyślanej budowie urządzenia

 • Wszystkie moduły mogą być używane jako scentralizowane lub zdecentralizowane w systemie peryferiów ET200MP
 • Jednolity 40-pinowy front connector dla wszystkich modułów
 • Ten sam sygnał zawsze na tym samym pinie, np. raz stworzone diagramy obwodów mogą być powtórnie użyte, bez niebezpieczeństwa pomyłki w okablowaniu
 • Zintegrowane mostki potencjału ułatwiają okablowanie
 • Skalowalna przestrzeń na kable umożliwia użycie żył z grubą izolacją
 • Wstępna blokada pozwala na okablowanie bez połączenia elektrycznego
 • Mechaniczne kodowanie złącza wtykowego zabezpiecza przed jego błędną instalacją
 • Nadrukowana instrukcja okablowania pozwala na podłączanie przewodów bez dodatkowej dokumentacji


Wytrzymała budowa zapewniająca bezproblemową pracę maszyny

 • Zintegrowane ekranowanie


Bezpieczeństwo inwestycji: ciągła aktualizacja firmware pozwala na pełne wykorzystanie możliwości modułów.


 • Możliwe nawet z działającym urządzeniem
Moduły technologiczne S7-1500


Moduły technologiczne pozwalają na przetwarzanie sygnału na poziomie sprzętowym w celu bardzo szybkiego zliczania, pomiarów oraz zapisu pozycji dla wielu przetworników.

Funkcje technologiczne takie jak sterowanie ruchem czy szybkie liczniki zostały już zintegrowane z CPU SIMATIC S7-1500, ich obsługa jest możliwa poprzez STEP 7.

Nowości i korzyści

 • Błyskawiczne przetwarzanie sygnału dla zadań zliczania i pomiaru wymagających dużego zakresu szybkości
 • Zapisywanie położeń dla wartości inkrementalnych i absolutnych (SSI) przetworników
 • Intuicyjny interfejs użytkownika do konfiguracji zintegrowany z SIMATIC STEP 7 V12
 • Obiekty technologiczne pozwalające na efektywne programowanie
 • Błyskawiczne reakcje dzięki różnym alarmom procesu dla wewnętrznych / zewnętrznych wyników i wartości liczników
 • Konfigurowalne zachowanie modułów w przypadku zatrzymania CPU
 • Możliwość implementacji centralnej poprzez CPU S7-1500 lub rozproszonej poprzez systemy peryferiów ET 200MP
Moduły komunikacyjne S7-1500


Interfejsy do komunikacji poprzez PROFINET jak też PROFIBUS DP zostały już zintegrowane. Moduły komunikacyjne zwiększają możliwości komunikacyjne S7-1500 poprzez dodatkowe funkcje komunikacyjne i zwiększoną liczbę interfejsów.

Nowości i korzyści

Moduły komunikacyjne zwiększają elastyczność i wydajność rozwiązań automatyki bazujących na SIMATIC S7-1500.

Dodatkowe interfejsy pozwalają na realizację złożonych struktur automatyki lub optymalizację procesu poprzez połączenie z poziomem zarządzania przedsiębiorstwa. Interfejsy szeregowe mogą być używane do, np. czytników kodów kreskowych lub czytników RFID w celu realizacji bezkontaktowej transmisji danych.

CM PtP: komunikacja szeregowa poprzez połączenie typu punkt-punkt

 • Cztery moduły komunikacyjne do realizacji połączenia komponentów automatyki poprzez interfejsy szeregowe
 • Możliwość podłączenia wewnętrznych i zewnętrznych systemów
 • Możliwość podłączenia czytników danych lub specjalnych czujników
 • Możliwość używania ze stacją centralną lub z zdecentralizowanym systemem peryferiów ET 200MP
 • Różnorodność interfejsów fizycznych, np. RS232 i RS422 lub RS485
 • Predefiniowane protokoły, np. 3964(R), Modbus RTU lub USS
 • Protokoły dostosowywane do aplikacji, bazujące na Freeport (ASCII)
 • Jednolity interfejs programistyczny dla wszystkich modułów
 • Alarm diagnostyczny do prostej eliminacji błędów

CP 1543-1: połączenie Ethernetu Przemysłowego z funkcjami bezpieczeństwa

 • Dzięki wysoko-wydajnym funkcjom komunikacyjnym, moduł komunikacyjny 1543-1 otwiera dodatkowe obszary wykorzystania sterownika S7-1500
 • Bezpieczne połączenie z Ethernetem Przemysłowym poprzez Stateful Inspection Firewall jako dodatek do zabezpieczenia hasłem CPU
 • Konfigurowalne prawa dostępu dla dostępu lokalnego i zdalnego
 • Proste alarmy poprzez email i transmisję danych produkcyjnych do komputera sterującego poprzez protokół FTP(S)
 • Elastyczna intergracja w infrastrukturze bazującej na IPv6
 • Możliwość segmentacji przy konstruowaniu identycznych urządzeń z tym samym adresem IP
 • Całościowe planowanie projektu - łącznie z funkcjami bezpieczeństwa - zintegrowane w TIA portal

CM 1542-5: wysoce wydajny moduł PROFIBUS

 • CM 1542-5 obsługuje funkcje PROFIBUS DP-Master i PROFIBUS DP-Slave zgodnie z międzynarodowymi standardami IEC 61158/61784. Moduł pozwala na połączenie urządzeń z interfejsem PROFIBUS do sterowników S7-1500, które nie posiadają tego interfejsu zintegrowanego z CPU
 • Łatwe rozbudowywanie systemu przy użyciu dodatkowych nitek PROFIBUS
 • Separacja podsieci PROFIBUS do rozdzielania zadań automatyki
 • Zwiększona wydajność systemu dzięki odciążeniu CPU S7-1500 z zadań komunikacyjnych
 • Podłączenie urządzeń PROFIBUS typu slave innych producentów
 • Ekonomiczna wymiana modułu w przypadku awarii dzięki separacji sieci
 • Planowanie projektu zintegrowane z TIA Portal V12


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]