Safety Integrated

Safety Integrated


Bezpieczeństwo oznacza ochronę obsługi, wyposażenia i środowiska przed potencjalnymi zagrożeniami. Zagrożenia powstające wskutek wad funkcjonalnych powinny być wykryte zanim się pojawią.Odpowiedź jest w zasięgu ręki – kompletna koncepcja bezpieczeństwa Safety Integrated, która w pełni integruje standardową automatykę, a jednocześnie oferuje paletę produktów odpowiednich dla różnorodnych przypadków i spełniających wszelkie wymagania przepisów bezpieczeństwa.

Zalety
Normy
Safety Evaluation Tool
Trendy
Bezbłędna komunikacja
Bezpieczne układy łączeniowe
Bezbłędne sterowniki
Systemy Motion Control


Zalety

 • Technika bezpieczeństwa i standardowa automatyzacja połączone w jeden system
 • Bezpieczna komunikacja dzięki prostym, standardowym magistralom polowym
 • Niskie koszty engineeringu dzięki zastosowaniu standardowego oprogramowania w technice bezpieczeństwa
 • Łatwa i praktyczna obsługa, a przez to duża akceptacja ze strony personelu obsługującego
 • Efektywne, szybkie funkcje diagnozy – dla najwyższej dyspozycyjności maszyn i urządzeń
 • Redukcja kosztów dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na oprzyrządowanie, szybkiej instalacji i bardziej wydajnemu engineeringowi
 • Produkty, systemy, rozwiązania i serwis – wszystko z jednej ręki

Safety Integrated - Normy bezpieczeństwa dotyczące automatyki przemysłowej


Prosta, bezpieczna droga do kompatybilnych rozwiązań

W celu odpowiedniego wdrożenia technologii bezpieczeństwa, musimy spełnć wymagania norm bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju, w którym użytkowana jest maszyna lub instalacja. Jako Safety Integrated, oferujemy Pańśtwu wsparcie związane z łatwiejszym i szybszym wdrożeniem norm bezpieczeństwa – od projektowania, inżynieringu i potwierdzenia zgodności.

Przedłużenie Okresu Przejściowego dla normy EN954-1

Podczas posiedzenia European Machinery Committee, które miało miejsce 7 i 8 grudnia 2009 roku, większość krajów członkowskich głosowała za przedłużeniem okresu przejściowego dla normy EN 954-1. Okres przedłużenia został ustalony przez Komisję Europejską do dnia 31 grudnia 2011 i został opublikowany w oficjalnym monitorze Unii Europejskiej OJEU C 321. Jako producent urządzeń związanych z bezpieczeństwem, firma Siemens jest w stanie zapewnić klientom wsparcie – zarówno w odniesieniu do wdrażania nowych norm bezpieczeństwa, jak i do wszelkich kwestii związanych z okresem przejściowym. Oprócz szkoleń, oprogramowania Safety Evaluation Tool i przykładów funkcjonalnych, firma Siemens oferuje pełen zakres produktów dla aplikacji bezpieczeństwa, opatrzonych certyfikatem zgodności z nowymi i wcześniejszymi normami. Firma Siemens oferuje wsparcie producentom maszyn i systemów w zakresie realizacji przyszłych i obecnych wymagań.

Partner we wszystkich aspektach bezpieczeństwa

W zakresie Safety Integrated, oferujemy Państwu pełny zakres produktów i systemów związanych z bezpieczeństwem; jesteśmy zawsze dostępni i służymy pomocą w wyjaśnieniu kwesti, związanych z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn. Zapewniamy producentom maszyn i operatorom systemów wszechstronne szkolenia i serwis przez cały okres użytkowania systemów i maszyn technologii bezpieczeństwa.

Szybsze wdrożenie norm bezpieczeństwa

Dzięki Safety Integrated, wdrożenie międzynarodowych norm i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa jest bardzo szybkie. Jednym z przykładów jest Dyrektywa Maszynowa Unii Europejskiej, wymaga ona w pełni udokumentowanej oceny ryzyka i, jeżeli dotyczy, redukcji ryzyka przed wprowadzeniem maszyny na rynek. Korzystanie z organów kontrolnych w Elu certyfikacji bezpieczeństwa stanowią znaczące koszty w zakresie walidacji i dokumentacji. Oferujemy wsparcie dla użytkownika od początku etapu projektowania po przez przykłady funkcjonalnye, narzędzia do oceny łańcuch bezpieczeństwa (Safety Evaluation Tool) oraz naszej znajomości aktualnych przepisów. Dodatkowo, możemy zapewnić odpowiednie szkolenia dotyczące norm bezpieczeństwa oraz serwis w czasie trwania całego procesu – od początku do ostatecznej aprobaty.

Serwis Bezpieczeństwa Funcjonalnego – nasza oferta dla ciebie!

Oferta naszych produktów jest tak szeroka i zróżnicowana jak wymagania użytkowników np. oferujemy Państwu wsparcie podczas oceny ryzyka. Dodatkowo, w przypadku istniejących założeń, jesteśmy w stanie przeprowadzić weryfikację SIL lub PL (wyznaczenie prawdopodobieństwa niebezpiecznego uszkodzenia), zaprogramować pojedyncze funkcje bezpieczeństwa lub dokonać weryfikacji technologii.

Globalna harmonizacja norm

W celu ułatwienia i przyspieszenia projektowania bezpiecznych maszyn i promowania wolnej wymiany dóbr na rynkach globalnych, od dawna firma Siemens promuje harmonizację norm bezpieczeństwa. Naszym sukcesem jest szeroka akceptacja dyrektyw europejskich poza Europą oraz kompatybilność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa IEC 61508, IEC 62061 oraz ISO 13849-1. Umożliwia to wytwórcom maszyn oraz operatorom systemów łatwiejsze i bardziej wydajne spełnienie wymagań związanych z normami bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo wymaga likwidacji różnych zagrożeń
Podstawowe normy dotyczące realizacji bezpiecznych systemów sterowania i ich komponentów

Bezpieczeństwo wymaga likwidacji różnych zagrożeń

Ponieważ przyczyny zagrożeń, a tym samym także środki techniczne do zapobiegania im mogą być bardzo różne, rozróżnia się ostatnio różne rodzaje bezpieczeństwa, np. poprzez podanie przyczyny ewentualnych zagrożeń. Mówimy zatem o „bezpieczeństwie elektrycznym“, gdy mamy na myśli ochronę przed zagrożeniami wywoływanymi przez elektryczność, czy też o „bezpieczeństwie funkcjonalnym“, gdy bezpieczeństwo zależy od prawidłowego działania urządzeń

Aby osiągnąć funkcjonalne bezpieczeństwo danej maszyny czy urządzenia, konieczne jest prawidłowe funkcjonowanie części mechanizmów zabezpieczających, istotnych z punktu widzenia zasad bezpieczeństwa oraz takie ich zadziałanie w przypadku błędu, które zapewni pozostanie maszyny czy urządzenia w bezpiecznym stanie lub doprowadzenie do takiego stanu. W tym celu niezbędne jest zastosowanie zaawansowanych urządzeń technicznych, które potrafią sprostać wymaganiom odnośnych norm.

Podstawowymi wymaganiami koniecznymi do osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego są:

 • Unikanie systematycznie występujących błędów i awarii. Do tego służy systematyczny i monitorowany proces rozwoju oraz zastosowanie sprawdzonych zasad bezpieczeństwa w fazie projektowania i realizacji
 • Opanowanie systematycznie pojawiających się i przypadkowych błędów oraz awarii. Do tego służą zintegrowane z systemem właściwości, jak na przykład tolerancja błędu i jakość, automatyczne wykrywanie błędów i zdolność określonego reagowania na rozpoznane błędy.


Miarą osiągnięcia bezpieczeństwa funkcjonalnego jest prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpiecznych awarii, tolerancja na błędy i jakość, które powinny zapewnić skuteczne wyeliminowanie systematycznie występujących błędów. W normach jest to wyrażone różnymi pojęciami. W normie IEC 61508 mowa jest o "Safety Integrity Level" (SIL), w EN 954 o "kategoriach", a w normach DIN V 19250 i DIN V VDE 0801 o "klasach wymagań" (AK).

Z powodu różnych kryteriów technicznych w normach EN 954-1:1996 i IEC 61508 nie jest możliwe bezpośrednie przyporządkowanie między kategoriami a SIL jako miarą bezpieczeństwa pracy [Safety Performance]. Uznaną praktyką jest jednak, aby systemy bezpieczeństwa z układami elektronicznymi, które spełniają wymagania norm IEC 61508 dla SIL 1 spełniały także wymagania dla kategorii 1 i 2 wg. normy EN 954. Systemy, które spełniają wymagania SIL 2 lub SIL 3, odpowiadają kategorii 3 lub 4. Odwrócenie tego przyporządkowania nie jest jednak możliwe. Spełnienie wymagań kategorii 3 nie zapewnia bowiem automatycznego spełnienia wymagań SIL (patrz rys. IEC 62061).

Podstawowe normy dotyczące realizacji bezpiecznych systemów sterowania i ich komponentów

Podstawowymi normami dla realizacji bezpiecznych systemów sterowania i ich komponentów są:

 • EN 954/ISO 13849: Bezpieczeństwo maszyn – Komponenty systemów sterowania ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa.
 • IEC/EN 61508: Funkcjonalne bezpieczeństwo elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów bezpieczeństwa.

Trendy

W ramach realizacji możliwych oszczędności, konsekwentna decentralizacja doprowadziła do znacznej redukcji kosztów. Stąd zrodził się pomysł przesyłania sygnałów dotyczących bezpieczeństwa poprzez magistrale polowe. Dlatego też, z powodu wymaganej integracji techniki bezpieczeństwa z Totally Integrated Automation, system Safety Integrated postawił na uznane na całym świecie systemy PROFIBUS i AS-Interface.

Dzięki wielu przeprowadzonym na całym świecie instalacjom wykazano nie tylko lepsze bezpieczeństwo, lecz również ekonomiczność i elastyczność systemu.

Bezbłędna komunikacja

W dzisiejszych czasach, możliwości komunikacyjne odgrywają kluczową rolę w nowoczesnym przemyśle. W ostatnich latach spośród wielu promowanych standardów, wyłoniły się trzy, które zdominowały rynek automatyzacji: PROFIBUS, AS-Interface oraz PROFINET. Ich wersje bezpieczne, tzw. Fail-safe Communication to:

na bazie profilu PROFIsafe:
 • PROFIBUS DP z profilem PROFIsafe
 • PROFINET z profilem PROFIsafe

ASIsafe

PROFIBUS (zgodny z IEC 61158/EN 50170) został uznany za międzynarodowy standard dla małych komórek oraz całych sektorów automatyki, natomiast AS-Interfejs (zgodny z EN 50295) zdominował świat automatyzacji na poziomie komunikacji z czujnikami oraz szeregiem elementów wykonawczych. Połączenie obu standardów daje nową jakość w dziedzinie wymiany danych w światowej automatyce polowej.

Trzecim, najbardziej innowacyjnym standardem jest PROFINET. Jest to standard przemysłowego ethernetu, rozwiniętego przez międzynarodową organizacją promującą do tej pory PROFIBUSa - PROFIBUS International. Jest on dedykowany dla wymiany danych w ramach oraz pomiędzy poziomami automatyzacji. Oprócz funkcji standardowych, zawiera także mechanizmy zarządzania IT oraz dostępu do danych w sieci.


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.