Audyt energetyczny

AUDYT ENERGETYCZNY

Głównym narzędziem wykorzystywanym do oceny przedsięwzięcia i przedstawienia możliwych do wykonania modernizacji wraz z ich oceną ekonomiczna jest audyt energetyczny. Przypomina on nieco inwentaryzację urządzeń, a jego głównym celem jest ograniczenie kosztów energii, poprzez obniżenie zużycia energii bez zmiany produkcji.

W ramach tej usługi STERNET sp. z o.o. oferuje przeprowadzenie dwóch audytów:

 • audyt wstępny (obrazuje, ile pieniędzy klient jest w stanie zaoszczędzić, ile wynosi szacunkowy okres zwrotu i o jakie dofinansowanie może się ubiegać),
 • audyt efektywności energetycznej w postaci szczegółowej (przedstawia dokładne koszty przeprowadzenia modernizacji, stanowi podstawę ubiegania się o dofinansowanie inwestycji).

Zakres audytu energetycznego:

 1. Obliczenie możliwej do uzyskania oszczędności.
 2. Przedstawienie wariantów modernizacji.
 3. Analiza ekonomiczna przedsięwzięć.
 4. Ocena energochłonności silników.
 5. Ocena sterowania i przeniesienia momentu, napędów elektrycznych pod względem energetycznym.
 6. Ocena opłacalności zastosowania falowników w pompach i wentylatorach.
 7. Ocena opłacalności zastosowania silników energooszczędnych.
 8. Ocena proponowanych modernizacji pod względem możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
 9. Bilans zużycia energii przez napędy elektryczne.
 10. Obliczenie efektów ekologicznych.
 11. Sporządzenie raportu z audytu i prezentacja wyników.


AUDYT WSTĘPNY

Poprawa efektywności zużycia energii jest źródłem oszczędności dla przedsiębiorstwa oraz stanowi gwarancję zapewnienia odpowiedniej wydajności maszyn i urządzeń produkcyjnych. Sposobem na uzyskanie informacji na temat bieżącego zużycia energii elektrycznej może być wstępny audyt energetyczny. Stanowi on podstawę umożliwiającą planowanie prac modernizacyjnych i jest mocnym argumentem w rozmowach dotyczących budżetu remontowego. Ułatwia on także podjęcie decyzji, co do zakresu inwestycji.


Audyt wstępny obejmuje:

- Bilans energii elektrycznej zużywanej przez napędy
- Kalkulację możliwych do uzyskania oszczędności
- Przedstawienie propozycji modernizacji
- Analizy ekonomiczne
- Analizę ekologiczną
- Raport z przeprowadzonego audytu wstępnego


AUDYT SZCZEGÓŁOWY

Pierwszym etapem prac po podjęciu decyzji o modernizacji, jest zapewnienie sobie możliwych dofinansowań. W tym celu kompletujemy wymagane wnioski, oraz sporządzamy dokument opisujący planowaną inwestycję i wynikające z niej efekty energetyczne. Tym dokumentem jest właśnie audyt efektywności energetycznej. Przedstawiony w nim zakres prac i wyliczone oszczędności, stają się podstawą do określenia dostępności i wielkości dofinansowań.


Audyt szczegółowy zawiera:

1. Ocenę stanu technicznego i analizę zużycia energii przez systemy napędowe w tym:

- Inwentaryzację techniczną
- Wyniki pomiarów służących do oceny obecnego zużycia energii
- Ocenę błędów pomiarów i oszacowań
- Określenie czynników wpływających na zużycie energii przez obiekt
- Wykaz przepisów, norm i dokumentów źródłowych


2. Analizę efektów planowanych do uzyskania w tym:

- Przedstawienie możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia
- Przedstawienie i opis wykonanych obliczeń oszczędności energii
- Wyniki obliczeń
- Analizę ekonomiczną


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Maciej Magierowski - Project manager

+48 609 101 552

[email protected]