HMI Software TIA Portal

Jedno oprogramowanie dla wszystkich zadań HMI


SIMATIC WinCC (TIA Portal) jest integralną częścią Totally Integrated Automation Portal i jest oprogramowaniem HMI zarówno dla zastosowań na poziomie maszyn, jak i dla wizualizacji procesu (SCADA). Tak więc, wizja jednolitej i zintegrowanej platformy inżynieryjnej dla SIMATIC HMI stała się rzeczywistością. Tworzenie aplikacji HMI jest teraz jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze, dzięki integracji w nowym TIA Portal.

SIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzie projektowe

SIMATIC WinCC (TIA Portal) - runtime

SIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzia opcjonalneSIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzie projektowe

Zredefiniowane programowanie HMI

SIMATIC WinCC (TIA Portal) jest częścią nowego, zintegrowanego konceptu inżynieryjnego, który oferuje jednolite środowisko inżynieryjne do programowania i konfiguracji rozwiązań sterowania i wizualizacji. Jest to kamień milowy w rozwoju oprogramowania i zarazem reprezentuje kierunek dalszego rozwoju TIA.

WinCC TIA Portal jest oprogramowaniem dla wszystkich zastosowań HMI, począwszy od najprostszych programów na panele Basic, a kończąc na aplikacjach SCADA w systemach opartych na PC i z wieloma użytkownikami. Zakres rozwiązań jest zatem znacząco zwiększony w porównaniu do poprzedniego produktu - SIMATIC WinCC flexible.

SIMATIC WinCC V7 jest ciągle dostępny dla bardziej złożonych aplikacji z funkcją Plant Intelligence lub z redundantną architekturą. WinCC Open Architecture odpowiada za rozwiązania o wysokich wymaganiach klienta dotyczących dostosowania, wliczając w to platformy różne od Windows.

Funkcjonalność

W porównaniu do WinCC flexible, który ustanowił standardy projektowe na lata, wydajność konfiguracji została jeszcze bardziej polepszona, szczególnie jeśli kolejne komponenty TIA, takie jak sterownik SIMATIC S7, są częścią rozwiązań automatyki. Idealna współpraca WinCC TIA Portal z STEP 7 w środowisku TIA Portal, zapewnia spójność projektu oraz gwarantuje proste i efektywne zarządzanie danymi w całym projekcie.

Możliwość wielokrotnego wykorzystania raz wprowadzonych danych oszczędza nakład pracy oraz jednocześnie podnosi jakość rozwiązania.

Idealna interakcja w środowisku inżynierskim

Projekt edytorów w TIA Portal bazuje na wspólnym układzie i wspólnej koncepcji nawigacji. Konfiguracja sprzętu, programowanie logiczne, parametryzacja przemiennika częstotliwości lub projektowanie ekranu HMI – każde środowisko ma taki sam wygląd edytora, który został specjalnie opracowany, w celu intuicyjnej pracy oraz oszczędności czasu i pieniędzy. Funkcje, właściwości i biblioteki są automatycznie wyświetlane w najbardziej intuicyjny sposób, w zależności od ich pożądanego działania.

Inteligentne narzędzia do wydajnej konfiguracji

Oszczędność czasu konfiguracji oznacza delegowanie zadań. SIMATIC WinCC wspiera projektowanie przy pomocy kreatorów do rutynowych zadań oraz wiele zaawansowanych narzędzi i funkcji, które zapewniają doskonałe wyniki w najkrótszym możliwym czasie realizacji.

Konfiguracja z bibliotekami i stacyjkami

Koncepcja bibliotek TIA Portal nie ogranicza się do dostarczania bloków programów lub stacyjek. Dzięki TIA Portal, użytkownik może sam tworzyć własne biblioteki z wielu różnych części inżynierskich obiektów, które mogą być z łatwości użyte ponownie. Pozwala to, na przykład, na centralne zapisanie, na jednym serwerze, kompletnych konfiguracji różnych maszyn i zakładów. W pełni opracowane komponenty, wypróbowane i przetestowane dane projektowe oraz projekty z wcześniejszych wersji mogą zawsze zostać użyte ponownie.

Projektowanie – wielojęzyczne, rozszerzalne oraz przyszłościowe

Obojętnie czy potrzeba zintegrować skrypty klienta, skonfigurować wielojęzyczną aplikację, przenieść starsze projekty WinCC flexible, czy zaimportować lub wyeksportować teksty lub inne dane, we wszystkich opisanych przypadkach WinCC Engineering Software dowodzi, że jest otwarty, elastyczny oraz przyszłościowy.

SIMATIC WinCC (TIA Portal) - runtime

Większa przejrzystość dla produkcji

Funkcjonalność Runtime zależy od właściwości użytego urządzenia HMI, takich jak dostępna pojemność pamięci lub liczba przycisków funkcyjnych, i może zostać rozszerzona za pomocą opcji. Niektóre z narzędzi opcjonalnych dostępne są tylko dla określonych typów paneli operatorskich.

Standardowe dla przemysłu funkcje HMI są częścią podstawowego wyposażenia systemu:
  • W pełni graficzna wizualizacja sekwencji i stanów procesu, wliczając w to dynamiczną grafikę, wykresy słupkowe, czy wskaźniki
  • Obsługa maszyn i instalacji poprzez indywidualnie konfigurowalne interfejsy
  • Raportowanie i potwierdzanie wydarzeń
  • Zapisywanie alarmów i zmierzonych wartości
  • Raportowanie o bieżących danych procesowych oraz zapisanych danych w logu
  • Zarządzanie użytkownikami, wliczając w to ich prawa dostępu

Uniwersalna skalowalność

W zależności od typu wybranego urządzenia HMI, oprogramowanie Runtime ma różną wydajność oraz funkcjonaność. Na platformach PC, SIMATIC WinCC Runtime Advanced i SIMATIC WinCC Runtime Professional są dostępne jako samodzielne produkty.

SIMATIC WinCC Runtime Advanced

z 128, 512, 2K lub 4K Power Tagami*, obejmuje aplikacje bazujące na PC, z rozwiązaniami do obsługi i monitoringu dla systemów z jednym użytkownikiem, w pobliżu maszyny

SIMATIC WinCC Runtime Professional

z 128, 512, 2K lub 4K, 8K lub 64K Power Tagami*, to wizualizacja procesu oparta na PC lub system SCADA do wizualizacji i obsługi procesów, sekwencji produkcyjnych, maszyn i instalacji ze wszystkich branż przemysłu.

W celu sprostania rosnącym wymaganiom, wizualizacja musi być rozszerzalna w każdym czasie, bez wywoływania niezgodności technologicznych lub wymagania kompletnie nowych konfiguracji. Priorytetem jest ochrona inwestycji. WinCC zapewnia wymaganą i zintegrowaną skalowalność. Od małych, jednoużytkownikowych rozwiązań z panelami, do rozwiązań klient/serwer z centralnym serwerem Microsoft SQL do archiwizacji danych oraz sieciowymi stacjami operatorskimi. Dzięki wybranym opcjom, podstawowy system Runtime może być skalowany.

Powerpack

Powerpack daje użytkownikowi możliwość dostosowania oprogramowania projektowego oraz Runtime’u do rosnących wymagań, w dowolnym momencie.
Powerpack dla WinCC Runtime Advanced lub WinCC Runtime Professional pozwala użytkownikowi na zwiększenie liczby użytych PowerTagów.


*) Tylko zmienne procesowe, które są połączone do sterownika lub innego źródła danych przez kanał komunikacyjny WinCC są oznaczane jako Power Tagi. Do 32 alarmów lub 256 definiowanych przez użytkownika alarmów analogowych może pochodzić od jednego Power Taga. Co więcej, zmienne wewnętrzne, bez powiązania z procesem, są dostępne za darmo, jako dodatkowa funkcja systemu.

SIMATIC WinCC (TIA Portal) - narzędzia opcjonalne

Dopasowana funkcjonalność runtime

Panele SIMATIC oraz rozwiązania HMI oparte na PC, z WinCC Runtime Advanced i WinCC Runtime Professional zawierają wszystkie ważne funkcje do obsługi i monitoringu maszyn lub instalacji. Dla rozszerzonego zakresu zadań, funkcjonalność może zostać dostosowana za pomocą dodatkowych opcji.

Narzędzia opcjonalne na dostępne systemy


  Opcja

dołączona


do panelu    opcjonalnie dostępna


dla panelidla WinCC


Runtime Advanceddla WinCC


Runtime Professional  WinCC Logging


 ●  -  ●  ●1)

 WinCC Recipe ●


 -  ●  ●

 WinCC Audit


 -  ●  ●  -
 SIMATIC Logon  -  ●  ●  -2)
 WinCC Smart Server  -

 ●


 ●  -
 WinCC Client  -  -   -  ●
 WinCC Server  -  -  -  ●
 WinCC WebNavigator  -  -  -  ●
 WinCC DataMonitor  -  -  -  ●

1) 500 zmiennych logowania jest częścią WinCC Runtime Professional
2) Funkcje SIMATIC Logon są częścią WinCC Runtime Professional

W dodatku narzędzia opcjonalne Runtime, WinCC Runtime Advanced i WinCC Runtime Professional mogą być rozszerzone o indywidualne biblioteki funkcyjne.

Przegląd dostępnych narzędzi opcjonalnych:

WinCC Logging

Loguje dane procesowe i alarmy. Ocenia zapisane dane procesowe oraz dostarcza informacje na temat stanu pracy.

WinCC Recipes

Zarządza rekordami danych, które zawierają dane produkcyjne lub podłączonych maszyn. Jest możliwe, np. przeniesienie zawartości rekordu danych z panela operatorskiego do sterownika, w celu zmiany wariantu produkcji.

WinCC Audit

WinCC Audit ułatwia konstrukcję maszyn dla przemysłu, z aplikacjami które wymagają weryfikacji, ponieważ ważne funkcje, spełniające te wymagania, są już dostarczone domyślnie. WinCC Audit loguje wszystkie zmiany (związane z GMP) do tagów oraz wszystkie działania operatora w Audit Trails.

WinCC SmartServer

Narzędzie opcjonalne, umożliwiające zdalne sterowanie i monitoring systemów SIMATIC HMI przez przemysłowy Ethernet lub przez Intranet/Internet.

WinCC Server / WinCC Client

Przy pomocy tych narzędzi, kilka stacji operatorskich i monitorujących może być obsługiwanych w skoordynowany sposób w sieci, z połączonymi systemami automatyki.

WinCC WebNavigator

Zapewnia możliwość obsługi i monitoringu instalacji przez Internet lub wewnątrzfirmowy intranet lub LAN bez potrzeby dokonywania zmian w projekcie WinCC.

WinCC DataMonitor

WinCC DataMonitor jest używany do wyświetlania analizy, oceny i dystrybucji bieżących stanów procesu, danych historycznych oraz alarmów z bazy danych procesu.Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.