SCADA SIMATIC WinCC

Wizualizacja procesu z funkcją Plant Intelligence


SIMATIC WinCC jest przeznaczony dla zaawansowanych systemów wizualizacji SCADA. Posiada dużą funkcjonalność i przyjazny interfejs użytkownika. Dodatkowe narzędzia opcjonalne zwiększają możliwości systemu.

SIMATIC WinCC
WinCC - narzędzia opcjonalne
WinCC Add-ons


SIMATIC WinCC

WIzualizacja procesu bazująca na PC

WinCC to rozbudowane narzędzie SCADA do projektowania wizualizacji procesu. Wersja projektowa WinCC pozwala na wydajne projektowanie zaawansowanych aplikacji oraz posiada niezbędne drivery komunikacyjne dla urządzeń z zakresu automatyki przemysłowej i procesowej.

Oprogramowanie Runtime

WinCC Runtime posiada zintegrowaną funkcjonalność narzędzi SCADA: począwszy od administracji użytkownika, która spełnia wszystkie wymagania Good Manufacturing Practice (GMP), przez interfejs użytkownika z duża ilością konfigurowalnych kontrolek i funkcji, aż po wydajny system wiadomości i archiwizacji, bazujący na zintegrowanym MS SQL Server. System raportowania i logowania, jak również zintegrowane funkcje technologii sterowania dopełniają tę listę.

Engineering Software

Engineering Component WinCC CS oferuje zestaw edytorów, które spełniają wszelkie wymogi dotyczące wydajności oraz łatwości obsługi. Biblioteki i kreatory sprawiają, że generowanie projektu jest szybkie i łatwe oraz znacznie redukuje możliwość wystąpienia błędu.
Jako oprogramowanie do najbardziej złożonych zadań HMI, WinCC jest w stanie obsłużyć największe projekty, o dużej ilości danych.

Skalowalność

System Basic jest skalowalny pod każdym względem, wykorzystując wszystkie opcje WinCC. Podstawowe oprogramowanie można dostosować do dużej ilości struktur, dzięki dobrze dobranym licencjom. Wybraną licencję można łatwo uaktualnić w odniesieniu do liczby użytych zmiennych.

Narzędzie to pozwala na tworzenie struktur klient - serwer przy wykorzystaniu wizualizacji danych w przeglądarkach internetowych, pracujących jako stacje klienckie WinCC.

Wirtualizacja

Oprócz WinCC Clients, WinCC Server może być teraz użyty również z WinCC V7.0 SP2 pod VMware ESXi oraz ze stacją inżynierską pod WMwaer Workstation. Oznacza to, że złożone struktury klient / serwer, jak również systemy pojedynczego użytkownika mogą być skonfigurowane przez wirtualne środowisko.

Otwartość

SIMATIC WinCC konsekwentnie stawia na najwyższy możliwy poziom otwartości oraz na zdolność integracji, ponieważ jest on przeznaczony do używania standardowych technologii oraz narzędzi programowych: obejmuje to podstawowe technologie, systemy operacyjne, sposoby komunikacji lub możliwość integracji skryptów, wszystko na niezastrzeżonych rozwiązaniach.

Zgodność z wytycznymi FDA

System podstawowy został zaprojektowany jako niezależny technologicznie. Niemniej jednak spełnia on specjalistyczne wymagania poszczególnych branż, np. regulacje FDA dla przemysłu farmaceutycznego.

Plant Intelligence

SCADA stanowi podstawę rozwiązań Plant Intelligence. WinCC jest w stanie pozyskać i zarchiwizować dane procesowe, które mogą być zsumowane, zanalizowane i wysłane do systemów MES, w celu dalszego ich przetwarzania za pomocą opcji WinCC Plant Intelligence.

WinCC - narzędzia opcjonalne

Rozszerz swój podstawowy system WinCC

Stwórz system SIMATIC WinCC dostosowany do twoich wymagań. Narzędzia opcjonalne WinCC są dowodem modułowej rozbudowy oraz uniwersalnego zastosowania WinCC, który jest podstawą szeregu różnych aplikacji. Pakiety opcji WinCC są produkowane w kontekście rozwoju WinCC. Tak jak podstawowe oprogramowanie WinCC są one wspierane przez doradców technicznych oraz centralną infolinię.

Narzędzia opcjonalne dla WinCC


WinCC/Server

Narzędzie opcjonalne WinCC/Server pozwala na obsługę do 32 stacji klienckich. W jednym systemie sterowania i wizualizacji danych możliwe jest zainstalowanie do 12 stacji serwerowych WinCC/Server.

WinCC/Central Archive Server

Narzędzie opcjonalne WinCC/Central Archive Server jest centralnym serwerem archiwizacji do 120 000 zmiennych procesowych. Bazuje na SQL Server 2005.

WinCC/Web Navigator

Narzędzie opcjonalne WinCC/Web Navigator to serwer danych z możliwością obsługi do 50 stacji klienckich poprzez Internet, Intranet lub LAN. Stacje klienckie uruchamiane są na klasycznych przeglądarkach internetowych.

WinCC/TeleControl

Narzędzie opcjonalne WinCC/Telecontrol pozwala na połączenie do systemu wizualizacji procesu WinCC niestandardowych urządzeń, które wykorzystują następujące protokoły komunikacyjne:

  • SINAUT ST7
  • IEC 870-5-101/-104
  • DNP3

WinCC/Redundancy

Narzędzie opcjonalne WinCC/Redundancy pozwala na redundancję dwóch stacji wizualizacyjnych WinCC pracujących jako stacje lokalne lub serwerowe. W przypadku uszkodzenia jednej ze stacji, pracę podejmuje druga stacja WinCC. Zabezpiecza to system sterowania przed utratą danych, jak również kontroli nad całością systemu.

WinCC/ProAgent

Narzędzie opcjonalne WinCC/ProAgent pozwala na diagnostykę systemów sterowania SIMATIC S7-300/400. Zintegrowane w tym narzędziu funkcje, pozwalają wyświetlić fragmenty kodu programu sterownika SIMATIC ze wskazaniem miejsca wystąpienia problemów w programie.

SIMATIC Maintenance Stadion

Narzędzie opcjonalne SIMATIC Maintenance Stadion pozwala na zarządzanie całością systemu sterowania, począwszy od urządzeń polowych, aż po system zarządzania. Bazuje na konfiguracji sprzętowej i sieciowej, zdefiniowanej w oprogramowaniu STEP 7. Pozwala na jednoznaczne wskazanie miejsca wystąpienia problemów w systemie sterowania oraz pozwala na zaplanowanie przeglądów urządzeń wchodzących w skład systemu sterowania.

Opcje dla Plant Intelligence


WinCC/DataMonitor

Narzędzie opcjonalne WinCC/DataMonitor pozwala na wizualizację procesu w przeglądarkach internetowych. Możliwe jest wykorzystanie arkusza Excel w celu wizualizacji danych, przetwarzania danych lub tworzenia raportów. W odróżnieniu od narzędzia opcjonalnego WinCC/Web Navigator, WinCC/DataMonitor nie pozwala na sterowanie procesem. Służy do przetwarzania i obrazowania danych procesowych. Możliwe jest wykorzystanie do 50 stacji klienckich pracujących jako WinCC/DataMonitor.

WinCC/Connectivity Pack oraz WinCC/Connectivity Station

Narzędzie opcjonalne WinCC/Connectivity Pack zawiera drivery komunikacyjne oraz narzędzia do deklaracji i parametryzacji komunikacji w zakresie:

Danych archiwalnych poprzez OPC XML DA 1.00, OPC HDA 1.20
Alarmów i zdarzeń OPC A&E 1.10
Danych archiwalnych i alarmów dla komputerów oddalonych poprzez WinCC OLE-DB

Pozwala na dostęp do systemów MES, ERP lub innych aplikacji np. WisualBasic (.NET).

WinCC/IndustrialDataBridge

Narzędzie opcjonalne WinCC/IndustrialDataBridge pozwala podłączyć aplikacje WinCC z dowolną aplikacją IT przy wykorzystaniu standardowych interfejsów komunikacyjnych OLE-DB, OPC DA. Pozwala to na wymianę danych aktualnych, archiwalnych, dostęp do aplikacji Microsoft Office, odczyt danych z Microsoft SQL Server.

WinCC/DowntimeMonitor

Narzędzie opcjonalne WinCC/DowntimeMonitor pozwala na wizualizację danych związanych z wydajnością całego systemu sterowania, zarówno pod kątem ilościowym, jak i finansowym. Pozwala wykryć maszyny lub urządzenia które przyczyniają się do ograniczenia wydajności produkcji, jak również oszacować awaryjność poszczególnych maszyn.

Opcje dla rozbudowy systemu SCADA


WinCC/User Archives

Narzędzie WinCC/User Archives służy do deklaracji receptur i danych recepturowych oraz do zarządzania recepturami. Istnieje możliwość współpracy z arkuszem Excel w celu przedstawienia danych recepturowych na wykresach.

WinCC/Calendar Scheduler

Narzędzie opcjonalne WinCC/Calendar Scheduler pozwala zdefiniować zderzeni lub aktywować skrypty w WinCC, zgodnie z danymi podanymi w kalendarzu.

Opcje zarządzania energią


SIMATIC powerrate for WinCC

Narzędzie opcjonalne SIMATIC powerrate for WinCC pozwala na zdefiniowanie miejsc o szczególnie wysokim stopniu zużycia energii oraz pozwala na analizę i planowanie zużycia energii na poziomie zakładu produkcyjnego..

WinCC/B.Data

Narzędzie opcjonalne WinCC/B.Data pozwala użytkownikom na implementację zoptymalizowanego i niedrogiego systemu zarządzania energią w zakresie sterowania, planowania oraz dostarczania energii.

Opcje śledzenia zmian i weryfikacji


WinCC/Audit

Narzędzie opcjonalne WinCC/Audit służy do monitorowania zmian działalności operatora w czasie wykonywania pracy, jak również do zapisywania zmian projektu, już na etapie projektowania, przy pomocy Audit trails oraz Project Versioning

WinCC/ChangeControl

Narzędzie opcjonalne WinCC/ChangeControl jest częścią składową WinCC/Audit. Zadaniem WinCC/ChangeControl jest śledzenie zmian wprowadzanych przez użytkownika oraz zarządzanie wersjami tworzonych projektów.

SIMATIC Logon

Narzędzie opcjonalne WinCC/SIMATIC Logon służy do centralnego zarządzania użytkownikami, zintegrowany z Windows User Manegement, zapewnia wiele mechanizmów bezpieczeństwa na poziomie administratora i użytkownika. Począwszy od WinCC V7, SIMATIC Logon jest częścią podstawowego oprogramowania WinCC.

Opcje dla procesów wsadowych


SIMATIC BATCH for WinCC

Narzędzie opcjonalne SIMATIC BATCH for WinCC oferuje rozwiązanie dla implementacji procesów wsadowych w przemyśle przetwórczym. SIMATIC BATCH for WinCC jest oferowany jako pakiet, który obejmuje zarówno SIMATIC BATCH, jak również komponenty WinCC.

Opcje rozbudowy systemu


WinCC/IndustrialX

Narzędzie opcjonalne WinCC/IndustrialX wykorzystuje technologię ActiveX. Pozwala na stworzenie własnych obiektów do celów symulacji procesu oraz pozwala na zmiany konfiguracji tych obiektów tworzonych jako kontrolki ActiveX.

WinCC/ODK (Open Development Kit)

Narzędzie opcjonalne WinCC/ODK to biblioteki obiektów pomocnych przy tworzeniu własnych aplikacji w jęz. Wysokiego poziomu „C-Aplication Programming Interface” (C-API).
Oprócz języka C++ w wersji WinCC/ODK V7.0 znajdują się biblioteki Visual Studio 2005 (.NET).

WinCC Premium Add-ons

Rozszerz możliwości SIMATIC WinCC przez zastosowanie sprawdzonych produktów Add-on

Główne funkcje systemu SCADA są częścią podstawowego oprogramowania WinCC, jednak mogą one być rozszerzone przez narzędzia opcjonalne WinCC oraz WinCC Add-ons, aby spełnić indywidualne wymagania klienta.

WinCC Premium Add-ons są opracowywane przez poszczególnych dostawców z ich własnej inicjatywy. Muszą przejść testy kompatybilności z podstawowym systemem WinCC w Siemens Test-Center.

Pierwszy poziom wsparcia jest gwarantowany przez obsługę klienta SIMATIC. Testowanie funkcjonalności oraz dalsze wsparcie jest częścią obowiązków partnerów. Dalsze wsparcie dla WinCC Add-ons jest zapewnione przez odpowiednich dostawców produktu. Do nich także należy pomoc w zakresie integracji produktu z rozwiązaniami systemów automatyki.

Łączność


Historian CONNECT ALARM

przesyła alarmy i meldunki z WinCC i WinCC flexible do SIMATIC IT Historian

PM-OPEN EXPORT

oferuje użytkownikowi elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie służące do eksportu danych procesowych i archiwizacyjnych z SIMATIC WinCC do niezależnych plików tekstowych (ASCII, CSV, jak również HTML, XML , itd.).

PM-OPEN IMPORT

oferuje możliwość importu danych archiwizacyjnych WinCC flexible (logi danych, alarmów, audit trails) automatycznie do systemu WinCC

PM-OPEN TCP/IP

reprezentuje elastyczne i korzystne cenowo rozwiązanie służące do połączenia systemów komputerowych (MRP, laboratorium, systemy zarządzania logistyką i jakością, itd.) z poziomami automatyki i sterowania procesami.

TOP Server

jest sprawdzoną platforma integracyjną danych OPC, zapewniającą udostępnianie sterownikom urządzeń OPC.

TOP Server UCON

oferuje narzędzie do tworzenia sterowników OPC WinCC poprzez Point-Click Configuration.

WinCC OPC Alarm & Event Client

przesyła alarmy i meldunki z dowolnego kompatybilnego serwera OPC Alarm & Events (AE) do systemu rejestracji i archiwizacji alarmów z WinCC.

Zarządzanie procesem


PM-ANALYZE

lokalizuje źródła błędów lub słabe punkty w instalacjach systemów automatyki, redukuje zastój w pracy oraz zapewnia wczesne rozpoznanie skutków zużycia.

PM-CONTROL

jest systemem obsługi receptur, służy do łatwego tworzenia i zarządzania recepturami

PM-QUALITY

zapewnia użytkownikowi modułowy system archiwizacji dla zdarzeniowej lub wsadowej akwizycji danych procesowych i produkcyjnych.

ShutDown WinCC

umożliwia wyłączenie WinCC Runtime oraz stacji operatorskiej w kontrolowany sposób, w połączeniu z UPS.

Diagnostyka i utrzymanie


Alarm Management System ACC

umożliwia automatyczne wysyłanie alarmów lub wiadomości z WinCC do telefonów komórkowych, pagerów lub tabletów internetowych.

PM-MAINT

jest narzędziem do planowania obsługi technicznej, w celu konserwacji prewencyjnej w zakładach producyjnych.

System Diagnostics

zapewnia operatorom i serwisantom szybki i kompleksowy podgląd stanów podłączonych procesorów oraz urządzeń peryferyjnych.

Rozwiązania przemysłowe i technologiczne


ACRON 7 dla WinCC

umożliwia długotrwałą archiwizację i logowanie dla małych i średnich systemów w aplikacjach wodno-ściekowych.

SmartLib function library

oferuje bloki funkcyjne do S7-300/400 jak również kontrolki i ikony do WinCC i WinCC flexible dla przemysłu przetwórczego, farmaceutycznego, energetycznego oraz HVAC.

Narzędzia konfiguracyjne


DCC TranslationEditor

jest narzędziem ze zintegrowaną ochroną oraz funkcjami globalizacyjnymi do tłumaczenia i obsługi wielojęzycznych projektów.


Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.