HMI SIMATIC WinCC flexible

Maksymalna efektywność oraz szeroki zakres opcji


SIMATIC WinCC flexible cechuje maksymalna wydajność konfiguracji. Program posiada liczne biblioteki z preinstalowanymi obiektami oraz inteligentnymi narzędziami. Oprogramowanie runtime zapewnia również funkcje operatorskie oraz system raportowania. Funkcjonalność obu wersji programu: runtime oraz engineering, może zostać rozszerzona stosując dostępne opcje WinCC flexible.

WinCC flexible - narzędzie projektowe
WinCC flexible - runtime
WinCC flexible - narzędzia opcjonalne


WinCC flexible - narzędzie projektowe

Najwyższa wydajność konfiguracji

WinCC flexible jest oprogramowaniem dla urządzeń SIMATIC HMI, od najmniejszych Micro Paneli do komputerów PC. Istnieje możliwość przesłanie projektu na inna platformę HMI i uruchomienia, bez potrzeby konwersji.
SIMATIC WinCC flexible jest dostępny w różnych wariantach cenowych, w zależności od wybranej opcji, optymalnie dostosowanej do potrzeb klienta.
W WinCC flexible zawsze zapewniona jest kompatybilność z nowszymi wersjami oprogramowania. W celu polepszania aktualnej wersji programu, istnieje możliwość dokupienia powar-packów.

SIMATIC WinCC flexible Micro
 • Panele Micro: TP 170micro, TP177micro, OP 73micro

SIMATIC WinCC flexible Compact

 • Tak jak WinCC flexible Micro oraz dodatkowo
 • Panele seria 70: OP 73, OP 77A/B
 • Panele seria 170: TP/OP170, TP 177A, TP/OP 177B
 • Panel Mobile 170, Panel Mobile 177
 • Panele Basic KTP 1000, TP 1500
 • Urządzenia C7: C7-635, C7-636

SIMATIC WinCC flexible Standard
 • Tak jak WinCC flexible Compact oraz dodatkowo
 • Panel Mobile 277
 • Panele seria 270: TP/OP 270, TP/OP 277
 • Panele Multi serie 170/270/370: MP 177, MP 270B, MP 277, MP 370, MP 377

SIMATIC WinCC flexible Advanced
 • Tak jakWinCC flexible Standard oraz dodatkowo
 • Panele PC oraz standardowe PC

WinCC flexible – narzędzie projektowe bazujące na najnowszych technologiach, która oprócz prostego interfejsu użytkownika oferuje także:

 • Biblioteki z gotowymi obiektami,
 • Inteligentne narzędzia do łatwego tworzenia projektów, graficznej konfiguracji hierarchii ekranów oraz ścieżek ruchu
 • Wsparcie konfiguracji wielojęzycznej z automatycznym tłumaczeniem tekstów

WinCC flexible - runtime

Sterowanie i monitoring w pobliżu maszyny

Urządzenia sterujące i monitorujące SIMATIC HMI są wyposażone w oprogramowanie runtime, różniące się funkcjonalnością w zależności od rodzaju sprzętu.

Funkcjonalność runtime, może zostać rozszerzona korzystając z opcji dodatkowych. Niektóre z opcji są dostępne tylko dla paneli z określonej klasy i wyższej, inne są zintegrowane w pewnym stopniu.

Jako niezależne oprogramowanie, SIMATIC WinCC flexible Runtime oferuje wszystkie opcje potrzebne do zadań HMI bazujących na PC:

Funkcjonalność podstawowego oprogramowania Runtime

 • Administracja użytkowników oraz ochrona dostępu
 • Interfejs użytkownika zgodny z Windows,
 • Prezentacja procesu przy pomocy grafiki wektorowej, pól wej / wyj, wykresów, tabeli, przebiegów itd.
 • System logowania alarmów z klasami otwartych alarmów, potwierdzeniem oraz archiwizacją
 • System raportujący
 • Dla funkcji użytkownika – Visual Basic Script

Funkcjonalność opcji dodatkowych Runtime

 • Logowanie alarmów oraz wartości procesowych
 • Zarządzanie recepturami
 • Komunikacja OPC
 • Koncepty Smart-Client-/Server
 • Serwis oraz diagnostyka przez Internet
 • Raportowania oraz śledzenie akcji operatora
 • Diagnostyka procesu

WinCC flexible Runtime oferuje podstawową funkcjonalność w zakresie wizualizacji procesu. Opcje dodatkowe pozwalają wykorzystać dodatkowe możliwości systemu wizualizacji.

WinCC flexible Runtime jest licencjonowany na 128, 512, 2048 lub 4096 zmiennych procesowych. WinCC flexible posiada możliwość tworzenia i przetwarzania skryptów Visual Basic. Narzędzie do przetwarzania skryptów VB Script jest zintegrowane z wersją projektową WinCC flexible.

WinCC flexible - narzędzia opcjonalne

Indywidualne rozszerzenia podstawowego oprogramowania

Można uzyskać indywidualną funkcjonalność lub rozszerzenia pod kątem rynków wertykalnych do oprogramowania projektowego i runtime, w formie opcji WinCC flexible.

Opcje narzędzi projektowych:

WinCC flexible/ChangeControl

Korzystając z WinCC flexible Advanced, można użyć opcji WinCC flexible/ChangeControl, aby zarządzać wersjami danych konfiguracyjnych oraz aby śledzić zmiany w konfiguracji.

Opcje Runtime:

WinCC flexible/Archives

Archiwizacja wartości procesowych i wiadomości przez WinCC flexible/Archives służy do pozyskiwania i przetwarzania danych procesowych z instalacji przemysłowej / maszyny. Istnieje możliwość dokumentacji przebiegu procesu; sprawdzenie stopnia wykorzystania lub jakości produkcji; weryfikacji warunków powtarzalnych błędów.

WinCC flexible/Recepis

Opcja WinCC flexible/Recepis służy do zarządzania rekordami danych, które zawierają podłączone maszyny lub dane produkcyjne. Jest to szczególnie przydatne w kontekście produkcji w przemyśle spożywczym lub tworzyw sztucznych.

WinCC flexible/Audit

Podczas pracy, system zapisuje wszystkie istotne zmiany do zmiennych oraz wszelkie działania operatora zgodnie z zasadami Good Manufacturing Practice (GMP) jako Audit Trails i zapisuje je do pliku CSV. Istnieje możliwość dołączenia elektronicznego podpisu oraz komentarza w przypadku działań operatora.

SIMATIC Logon

SIMATIC Logon oferuje centralne zarządzanie użytkownikami oraz mechanizmy zintegrowane z Windows User management dostarczające zabezpieczenia na poziomie administratora, jak i użytkownika.

WinCC flexible/SmartAccess

WinCC flexible/SmartAccess udostępnia proste mechanizmy klient/serwer, budując w ten sposób podstawy dla innowacyjnych koncepcji HMI i automatyzacji zadań.

Lokalne stacje operatorskie z dostępem do zmiennych w obrębie całego zakładu
Rozwiązania lokalnych pomieszczeń sterowniczych z opcją centralnej archiwizacji, analizy oraz dalszego przetwarzania danych procesowych

WinCC flexible/SmartService

Można wykorzystać opcje WinCC flexible/SmartService do zdalnego sterowania, diagnostyki oraz koncepcji serwisowania.

Zdalne sterowanie stacją przez Internet, wliczając w to funkcje serwisowania i obsługi (ściąganie projektów, ściąganie/wysyłanie receptur).
Diagnozowanie stacji operatorskich używając gotowych do użycia funkcji diagnostycznych

WinCC flexible/OPC-Server

Używając opcji SIMATIC WinCC flexible/OPC-Server możesz komunikować się z każdą aplikacją OPC przez Ethernet.

WinCC flexible/ProAgent

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent umożliwia precyzyjną diagnostykę procesu dla maszyn i instalacji. Wspiera on szybkie rozpoznawanie zakłóceń, co pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze.Zapytanie ofertowe, informacja techniczna

FORMULARZ

Informacje o produkcie

Doradca Techniczno-Handlowy

+48 14 633 09 90

[email protected]

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.